• פסל האמהות
  • צלמת : ליהי עמיצור לובל
  • צלמת: ליהי עמיצור לובל
  • צלמת: ליהי עמיצור לובל

אני רק אחד...

I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And I will not let what I cannot do interfere with what I can do."

אני רק אחד, אבל אני אחד. אני לא יכול לעשות הכל, אבל אני יכול לעשות משהו, ואני לא אתן למה שאיני יכול לעשות להפריע למה שאני כן יכול

 Edward Everett Hale

 

עבור לתוכן העמוד