הודעות ועדכונים

בית החולים בנצרת זקוק למיילדות

בית החולים נצרת מעוניין במיילדת מאזור הצפון עם ניסיון עבודה לפחות שנתיים בחדר לידה

ההתקשרות דרך המזכירה במשרד אחות ראשית. מספר טלפון  04-6028820