חיפוש
דלג על חיפוש
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מיילדות ופוליטיקה

בתאריך 29.7.08 השתתפו נציגות של ארגון המיילדות בישראל בדיון בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה, בנושא חופש בחירה ללידה. הדיון התקיים בהמשך לתהליך שהוחל לפני כשבע שנים בנושא אפליה של נשים שבוחרות ללדת מחוץ לבית החולים.  נשים אלו לא היו זכאיות לקבלת מענק לידה אלא אם הם התאשפזו בבית החולים תוך 24 שעות.  בדיון הוסכם בין הדוברים כי אין לקשור בין מענק לידה למקום הלידה. עוד נדרש הביטוח הלאומי לספק הסברים למגבלה ששם על יולדות בית להגיע לחדר לידה תוך 24 שעות מהלידה  ולהישאר 12 שעות בבית החולים על מנת לקבל את מענק הלידה. הסתבר שהגדרות אלו הן השאלה של פקידי המשרד מחקיקה אחרת ולא בהכרח רלוונטית.  

 

הדיון זומן בעקבות מקרה בו נדרשו בני זוג שילדו בבית החולים לשלם עבור לידתם כיוון שעזבו את המקום פחות מ 12 שעות לאחר הלידה.

במקביל הגיעה לידי חברי תנועת "נשים קוראות ללדת למען חופש בחירה בלידה" ההצעה של חברי סיעת "ישראל ביתנו" לתיקון חוק דמי אשפוז וחוק מענק לידה, אשר נועדה לאפשר מענק לידה לילודים ללא קשר למקום הלידה.

 

נכחו בדיון והביעו תמיכה, חברות הכנסת נדיה חילו ואורית נוקד. חברת הכנסת ליה שמטוב, יור' הוועדה שהגישה בעצמה הצעת תיקון לחוק מענק לידה, סיכמה: "הוועדה דורשת לנתק את הקשר בין מקום הלידה לבין מענק הלידה; אין מקום לאפליה בין פרט לפרט בחברה הישראלית כשכלי האפליה הוא המוסד לביטוח לאומי."

 

נציגים של ארגון המיילדות ומיילדות הבית נכחו בדיונים, כמו כן נציגי ארגוני נשים, משרד הבריאות, הביטוח הלאומי, משפטנים והיועצת המשפטית של שדולת הנשים.  עוד נדונה בדיון האפשרות להעניק ליולדת מימון ללידה גם כשזו מתקיימת מחוץ לבית החולים.   

 

כנושא הקשור לזכות האישה לבחור את אופן ומקום לידתה, הועלה האיום של ביטול פקודת המיילדות כחלק מהצעת חוק הסיעוד שמציע ח"כ דר' אריה אלדד.   בדיון הודגשה חשיבותה של פקודת המיילדות למעמד המקצועי והאוטונומי של מיילדות בישראל המאפשרת טיפול אופטימאלי ביולדת ובילוד. דר' שושנה ריבא, אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד, מסרה בדיון, שסעיף זה הוסר טרם הגשת הצעת החוק לקריאה ראשונה.  כפי שמופיעה הצעת החוק באתר האינטרנט של הכנסת עדיין קיים סעיף זה, לכן הודעה זו נבדקת בימים אלו. 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד