חיפוש
דלג על חיפוש
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

לשכת אתיקה במסגרת הסתדרות האחים והאחיות

באוקטובר 2002 נערכה פגישת עבודה ראשונה למליאת לשכת האתיקה של האחיות והאחים בישראל.

כינוס סגל סיעודי בכיר (יוזמת מינהל הסיעוד ד"ר שושנה ריב"א) בשנת 2001 במעלה החמישה עסק ב"תחום האפור" שבין אתיקה למשמעת, והוחלט על הצורך בהקמת ועדת אתיקה בסיעוד שתטפל במגוון נושאים בתחום.

בדיונים שנערכו בעקבות הכינוס במינהל הסיעוד בנושא הקמת מועצה מדעית לסיעוד, במסגרת חוק האחיות, ובה השתתפה נציגות של אנשי סיעוד בכירים, הסתדרות האחיות והאחים, מינהל הסיעוד, והוחלט על הקמת לשכת אתיקה במסגרת הסתדרות האחיות והאחים בישראל ונתבקשתי לכהן כיו"ר.

הלשכה הורכבה מ-35 אחיות בעלות זיקה לתחום האתיקה, ומייצגות את מירב תחומי ורמות העשייה באשפוז, בקהילה, בבריאות הצבור בחינוך ובמחקר (ולא על פי שייכות "בעלות" ארגונית).

 

מהי לשכת האתיקה

גוף מקצועי במסגרת האיגוד המקצועי, שתפקידו קידום ואבטחת התנהגות אתית-מוסרית בסיעוד ועפ"י קודים התנהגותיים מקצועיים מוסכמים.

 

מטרות ותפקידי הלשכה

v     להקים גוף מקצועי שיטפל ויקדם את העשייה המקצועית מוסרית-אתית, בשירות בהוראה ובמחקר.

 

v     להיות משאב לברור ויעוץ בפתרון דילמות, בעיות וסוגיות אתיות הנוגעות לעשייה בעבודת האחות  ולפיתוח ועדות אתיות מקומיות ובמוסדות בריאות בישראל.

 

v     להגיב ולנקוט עמדה פומבית בנושאים ואירועים אקטואליים שהינם בעלי השלכה אתית, או בסוגיות אתיות הנידונות בחברה, ברמת הפרט המוסד והחברה. (בין האחות למטופל, משפחתו לקבוצת מטופלים למוסד ואחרים).

 

v     לעודד מחקר בתחומי האתיקה הנוגעים בעשייה הקלינית, מינהל או חינוך ולהבטיח התנהגות אתית בביצועו.

 

v     לבחון אירועים ולקבוע סטנדרטים להתנהגות אתית.

 

v     לטפל בתלונות המובאות בפני הוועדה.

 

סמכויות הלשכה נגזרות ממטרותיה ותפקידיה

הלשכה תפעל במסגרת ועדות וכן במליאה כדלהלן:

 

ועדה לעדכון הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל (נוסח 1994) תעסוק בקביעת קודים להתנהגות אתית, בעדכון הקוד והתאמתו למקצוע ולצרכיה המשתנים של החברה הישראלית.

 

קו פתוח לייעוץ אתי יעסוק בייעוץ בפתרון בעיות בסוגיות ובדילמות אתיות בעבודת האחות   באמצעות קו אישי, או בייעוץ לפיתוחן של ועדות אתיות במוסדות הבריאות השונים.

 

ועדת הכשרה וימי עיון תעסוק בקידום רמת החלטות אתיות ומוסריות של ציבור האחיות והאחים בישראל באמצעות הכשרה וחינוך בתחום האתיקה: בסדנאות בכנסים ימי עיון ויצירת קשר עם מומחים בארץ ובח"ול.

 

ועדה לניסוח כתבי עמדה, תיזום דיון פומבי בנושאים ואירועים אקטואליים בעלי השלכה אתית ובסוגיות אתיות הנידונות בחברה ונקיטת עמדה פומבית.

 

ועדה לפיתוח מדורי אתיקה בעיתונים מקצועיים כגון: האחות בישראל, שמטרתו, לקדם מודעות ורגישות האחות לתחום, לדון בסוגיות אתיות ולעודד דיון ציבורי בנושאים אתיים אקטואליים על דפי העיתון.

 

ועדה לקידום מחקר תקדם מחקר בתחום האתיקה הנוגע למקצוע האחות לרבות עשייה קלינית וכמו"כ תעשה לקידום התנהגות אתית במחקר..

 

ועדת תלונות תעסוק בבחינת תלונות, אירועים קונקרטיים והפקת לקחים בענייני סטנדרטים קיימים או חדשים להתנהגות אתית.

 ובכן,  לאחר הכנת תקנון ללשכה המגדיר הליכי עבודה, בחירת אנשים ללשכה ודרכי פעילות, יצאנו לדרך.

תתי-הוועדות החלו עבודתן, תחושת החגיגיות בהקמת גוף מקצועי חשוב זה, דבקה בכולנו.

זוהי ההזדמנות לבקשכם להגיש מאמרים, מחקרים, תיאורי מקרה רלוונטיים כדי שנוכל לפרסמם ולהציג עמדות, תפישות, ערכים שונים, ולעורר דיון.

 

הוכן ע"י ד"ר נורית וגנר יו"ר הלשכה

עבור לתוכן העמוד